Softwarový nástroj pro konfigurování distribuovaných simulačních modelů využívajících webovou simulaci

Anotace

Software poskytuje podporu pro tvorbu distribuovaných simulačních modelů v prostředí webového prohlížeče s využitím technologií Java appletů, HTML5 Canvas, JavaScriptu a soketové síťové komunikace. Aplikace je složena ze serverové části (Java aplikace) a s klientů (Java apletů) představujících jednotlivé logické procesy. Tyto logické procesy jsou konfigurovatelné prostřednictvím XML souboru a dodržují podmínku lokální kauzality (LCC) s uplatněním konzervativní metody synchronizace. Je využíváno zasílání nulových zpráv na vyžádání, přičemž je uplatněna koncepce s využitím výhledu.

Klíčová slova

webová simulace, distribuovaná simulace, Java applet, server, klient, soketová komunikace, html5 canvas, JavaScript

Title

The software tool for configuring the distributed simulation models using a web-based simulation

Annotation

he software provides support for the development of distributed simulation models in a web browser environmet using Java applets, HTML5 Canvas, JavaScript and network socket communication. The application consists of a server-server part (Java application) and clients (Java applets) representing different logical processes. These logical processes are configurable via XML file and observe the condition of local causality (LCC) using the conservative synchronization methods. It is used by sending zero-messages on demand. The application uses the lookahead.

Keywords

web-based simulation, distributed simulation, Java applet, server, client, socket communiícation, html5 canvas, JavaScript

Stáhnout: přihlásit