The Software support of web-based distributed simulation applying Java applets and network socket communication / Softwarová podpora pro tvorbu webových distribuovaných simulacních modelu s využitím J

  Authors / Autoři: Štěpán Karták, Jan Hřídel

Description:

The software provides a support for the development of distributed simulation models using Java applets
and network socket communication. The application consists of a server-side part (Java application) and
client-side parts (Java applets) representing different logical processes. Clients observe the condition of
local causality (LCC) using the conservative synchronization methods. The functionality is demonstrated
on a simplified model of a distributed simulation transport system which is composed of three logical
processes (highway and two adjacent fast food stations).

Popis:

Software poskytuje podporu pro tvorbu distribuovaných simulacních modelu s využitím technologie Java
apletu a soketové sítové komunikace. Aplikace je složena ze serverové cásti (Java aplikace) a s klientu
(Java apletu) predstavujících jednotlivé logické procesy. Klienti dodržují podmínku lokální kauzality
(LCC) s uplatnením konzervativní metody synchronizace. Je využíváno zasílání nulových zpráv na
vyžádání a je uplatnena koncepce s využíváním výhledu. Funkcnost je demonstrována na zjednodušeném
distribuovaném simulacním modelu obslužného dopravního systému, který je složen ze trí logických
procesu (dálnice a dvou prilehlých stanic rychlého obcerstvení).

Keywords:

The Software support of web-based distributed simulation applying Java applets and network socket
communication

Klíčová slova:

Softwarová podpora pro tvorbu webových distribuovaných simulacních modelu s využitím Java apletu a
soketové sítové komunikace

Stáhnout: přihlásit