Podmínky použití

Jakékoli informace na těchto webových stránkách nebo v dokumentech a odkazech, umístěných provozovatelem na těchto webových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti a typografické chyby. Jelikož tyto stránky mají pouze informativní povahu, není možno případné technické nepřesnosti či typografické chyby považovat za autorizovaný podklad pro jednání jiných osob. Provoyovatel nezodpovídá za správnost informací uvedených na těchto webových stránkách a uživatel těchto informací je používá výhradně v rámci své odpovědnosti.

Jakékoli informace, uvedené na těchto webových stránkách, nebo v dokumentu či odkazu, umístěném na těchto webových stránkách mohou být změněny nebo aktualizovány kdykoli a bez upozornění. Provoyovatel může kdykoliv bez upozornění zdokonalovat nebo měnit postupy nebo jiné skutečnosti, které jsou na těchto stránkách využívány.