Zásady ochrany osobních údajů

Od návštěvníků webových stránek získáváme osobní údaje včetně e-mailové adresy při vytváření uživatelského účtu. Vaše jméno, příjmení a adresu využíváme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění. Ke svým osobním údajům máte právo přístupu, právo na opravu svých osobních údajů a další práva vyplývající z § 11 a 21 zákona. Osobní údaje jsou vždy zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Ochrana a respektování Vašich práv jsou naší prioritou. Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se ochrany Vašich osobních údajů nebo pokud se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv, kontaktujte nás prosím.

Naší snahou je chránit vaše osobní údaje. Z tohoto důvodu jsou tyto webové stránky zabezpečeny proti ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně námi spravovaných údajů.